• page_head_bg

Бүтцийн шинжилгээ

ABAQUS

Чанарыг сайжруулах: чанарын асуудлыг шийдвэрлэх боломжтой төлөвлөгөө гаргах.

Материалын сонголт

Материалын хэрэгцээг цуглуулах, стресс, хэв гажилтыг шинжлэх, тохирох материалыг сонгоход үйлчлүүлэгчдэд туслах.

structuralImg1

Янз бүрийн байрлалд цэгийн даралт огцом өөрчлөгддөг тул хэв гажилт, эвдрэлээс зайлсхийх боломжгүй юм.

structuralImg2

Тарилга хийх процесс: хэвлэх процессыг санал болгож, дээжийн туршилтын лавлагаа өгнө үү.

Дулааны үлээгч унах бөмбөгний туршилт, бүрхүүлийн стресс (баруун) шинжилгээ

structuralImg3
бүтцийн дүрс 4
бүтцийн дүрс 5
structuralImg6

Зузааныг тохируулсны дараа ажлын хэсгийн зэрэгцээ байдал мэдэгдэхүйц сайжирна